0007. Πληθυσμός του νομού Ανδριανουπόλεως κατά το έτος 1894

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0007
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 2 σελίδες
 8. Δωρεά
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα από την Θρακική Επετηρίδα σχετικά με τον πληθυσμό του νομού Ανδριανουπόλεως κατά το επίσημο ημερολόγιο το έτος 1894. Στο έγγραφο υπάρχει χειρόγραφη σημείωση και συναντάται εις διπλούν.