0004: Αβδηριτική ζωή

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-03-004
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Αβδηρίτης
 6. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Διδασκαλικό Βήμα
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Άρθρο σχετικά με τα Άβδηρα δημοσευμένο στην Εφημερίδα "Διδασκαλικό Βήμα" στις 29 Απριλίου 1936.