0003: Αβδηριτικές Επιστολές - 19.4.1937

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-03-003
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Παναγής Λεκάτσας
 6. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Εφημερίδα Καθημερινή
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Δοκίμιο από τη στήλη "Αβδηριτικαί Επιστολές" δημοσιευμένο στην Εφημερίδα Καθημερινή (19.4.1937). (Στο φυσικό αρχείο δύο αντίτυπα).