0040γ: Άβδηρα - Πηγές (Ιπποκράτης, Περί Επιδημιών- Νικόδημος, Αφροδίσιος Πυρετός )

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-040α
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. 1 σελίδα
 8. Δωρεά
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα από το έργο περί Επιδημιών του Ιπποκράτη.