0058: Τοπωνύμια - Πηγές (Λιβάνιος)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-058
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 1 σελίδα
 8. Λιβάνιος, Ὑποθέσεις τῶν λόγων Δημοσθένους
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Κατάλογος τοπωνυμίων , τα οποία αναφέρονται στο έργο του Λιβάνιου (Ὑποθέσεις τῶν λόγων Δημοσθένους).