0058: Άβδηρα - Ασθένειες, Αφροδίσιος Πυρετός

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-058
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 7. 1 σελίδα
 8. Δωρεά
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο