0056: Άβδηρα - Επιτύμβια στήλη

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-056
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Waldemar Deonna, Bulletin archéologique, Revue des Études Grecques (1916) σελ. 326-381
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα από άρθρο σχετικά με επιτύμβια στήλη με παράσταση ιππέα από τα Άβδηρα. Το κείμενο έχει αντιγραφεί από:  Waldemar Deonna, Bulletin archéologique, Revue des Études Grecques (1916) σελ. 355.