0055: Άβδηρα - Φυσικά σχήματα (Λίμνη)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-055
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. J. G. Frazer, The Scapegoat (London, 1913)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο