0054β: Άβδηρα - "Φαρμακός"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-054β
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. J. G. Frazer, The Scapegoat (London, 1913)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες σχετικά με θυσία για τον καθαρμό της πόλης των Αβδήρων. (Μετάφραση από: J. G. Frazer, The Scapegoat (1913), σελ. 254).