0006β: Άβδηρα, Άβδηρίται

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-006β
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Κωνσταντίνος Οικονόμος, Περί των Ο [Εβδομήκοντα], Ερμηνευτών της Παλαιάς Θείας Γραφής (τόμοι Α- Δ) 1844-1849
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες για Αβδηρίτες από: Κ. Οικονόμος, Περί των Ο (εβδομήκοντα), ερμηνευτών της παλαιάς θείας Γραφής, σελ. 388.