0054α: Άβδηρα - "Φαρμακός" (Πηγές: Καλλίμαχος)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-054α
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά | Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Émile Cahen, L'œuvre poétique de Callimaque: documents nouveaux, Revue des Études Grecques (1935) 48,σελ. 279-321
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα από το έργο του Καλλίνικου, Αίτια ΙΙ.29-40 σχετικά με θυσία για τον καθαρμό της πόλης των Αβδήρων από: Émile Cahen, L'œuvre poétique de Callimaque: documents nouveauxRevue des Études Grecques (1935) 48,σελ. 290, 298.