0028ε: Άβδηρα - Ιστορία (Άβδηρα, Αίνος: 145 π.Χ. ) - (Μιθριδατικοί Πόλεμοι)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-028ε
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Γ. Φ. Χερτσβερτ, Ιστορία της Ελλάδος : Επί της ρωμαϊκής κυριαρχίας εκτιθεμένη κατά τας πηγάς (μτφρ. Π. Καρολίδης) (1902)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Ιστορικά στοιχεία από : 

  • Ιστορικά στοιχεία από : Γ. Φ. Χερτσβερτ, Ιστορία της Ελλάδος : Επί της ρωμαϊκής κυριαρχίας εκτιθεμένη κατά τας πηγάς (μτφρ. Π. Καρολίδης) (1902), Τομ. Α΄σελ. 346, 454,