0028στ: Άβδηρα - Ιστορία (Γ Μακεδονικός Πόλεμος

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-028στ
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Θεόδωρος Μόμσεν, Ρωμαϊκή Ιστορία, 1906 (μτφρ. Σπυρίδων Κ. Σακελλαρόπουλος)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Ιστορικά στοιχεία από : Θ. Μόμσεν, Ρωμαϊκή Ιστορία, (1906) τομ. Β΄, σελ. 450-451 (Το κείμενο έχει αντιγραφεί εις διπλούν).