0042γ: Άβδηρα - Πρόσωπα (Ορτήνσιος)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-042γ
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Γ. Φ. Χερτσβερτ, Ιστορία της Ελλάδος : Επί της ρωμαϊκής κυριαρχίας εκτιθεμένη κατά τας πηγάς (μτφρ. Π. Καρολίδης) (1902)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αναφορά σε Ορτένσιο (Lucius Hortensius, πραίτορας, αρχηγός του ρωμαϊκού στόλου το 170 π.Χ.) από : Γ. Φ. Χερτσβερτ, Ιστορία της Ελλάδος : Επί της ρωμαϊκής κυριαρχίας εκτιθεμένη κατά τας πηγάς (μτφρ. Π. Καρολίδης) (1902), τ. Α΄ σελ 267.  (Το κείμενο έχει αντιγραφεί εις διπλούν).