0042β: Άβδηρα - Πρόσωπα (Ηγησιάναξ, Πρωταγόρας, Νικαίνετος)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-042β
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Wentzel, G., Hesychiana, Hermes, 33 (1898), σελ. 275-312
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αναφορά στον γραμματικό Ηγησιάναξ, τον φιλόσοφο Πρωταγόρα και τον ποιητή Νικαίνετο από: Wentzel, G., Hesychiana, Hermes, 33 (1898), σελ. 301, 305, 309.