0052: Διονύσια εν Αβδήροις

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-052
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. A. Dumont, Mélanges d'archéologie et d'épigraphie (1892)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Παρατίθεται απόσπασμα ψηφίσματος, στο οποίο γίνεται αναφορά στα Διονύσια: A. Dumont, Mélanges d'archéologie et d'épigraphie (1892), σελ. 443.