0031δ: Άβδηρα - Θρησκεία (Ήρως Αυλωνείτης εν Αβδήροις)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-031δ
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 4 σελίδες
 9. A. Dumont, Mélanges d'archéologie et d'épigraphie (1892)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αναφορά στον ήρωα προστάτη της πόλης και βιβλιογραφικές αναφορές από διάφορες πηγές. [A. Dumont, Mélanges d'archéologie et d'épigraphie (1892), σελ. 442.]