0050: Άβδηρα - Πηγές (Πλίνιος)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-050
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Pliny the Elder, The Natural History (Historia Naturalis)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα από το έργο του Πλίνιου, Φυσική Ιστορία (βιβλίο ΙΙ), το οποίο αναφέρεται στα Άβδηρα, από: Histoire naturelle de Pline από τον Louis Poinsinet de Sivry (1771) τομ. ΙΙ, σελ. 302 (κείμενο μεταφρασμένο στα γαλλικά).