0027δ: Άβδηρα - Επιγραφική

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-027δ
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Kern, Otto Die Inschriften von Magnesia am Maeander (Berlin), 1900
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Επιγραφή με αναφορά σε κάποιον Αβδηρίτη από: Kern Otto, Die Inschriften von Magnesia am Maeander, 1900, σελ. 8, αρ. 11.