0051: Άβδηρα - Πηγές (Μελετίου Γεωγραφία)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-051
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Μελετίου Γεωγραφία υπό Ανθίμου Γαζή, 1807
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες για τα αρχαία Άβδηρα από: Μελετίου Γεωγραφία (εκδοθείσα από Άνθιμο Γαζή) (1807), τομ. 3, σελ. 54-55.