0032γ: Άβδηρα - Βαλούστρα, Βουλούστρα

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-032γ
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. E. Isambert, Itineraire descriptif, historique et archeologique de l'Orient (1882).
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες για τα Άβδηρα, τα οποία αναφέρονται και ως Βαλούστρα και Βουλούστρα από: E. Isambert, Itineraire descriptif, historique et archeologique de l'Orient, 1873, σελ. 681.