0032β: Άβδηρα - Πουλούστρα, Βουλούστρα

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-032β
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αναφορά των Αβδήρων ως Πουλούστρα ή Βουλούστρα σε πηγές: Ημερολόγιον του Νομου Ανδριανουπόλεως, (1310), σελ. 470. E. Isambert, Itineraire descriptif, historique et archeologique de l'Orient, (1873), σελ. 681.