0041β: Άβδηρα - Μυθολογία (Τα άλογα του Διομήδη)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-041β
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. A. Boutkowski, Dictionnaire numismatique (Leipzig) 1881-1884.
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αναφορά στην αρπαγή τον αλόγων του Διομήδη από τον Ηρακλή (όγδοος άθλος) από: A. Boutkowski, Dictionnaire Numismatique, 1117.