0049: Άβδηρα εν Ισπανία - Πηγές (Πλίνιος)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-049
 3. Θρακικά
 4. Λατινικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Pliny the Elder, The Natural History (Historia Naturalis)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα από το έργο του Πλίνιου, Φυσική Ιστορία (βιβλίο ΙΙΙ), στο οποίο αναφέρεται στα Άβδηρα της Ισπανίας. (Το κείμενο έχει αντιγραφεί εις διπλούν).