0043β: Άβδηρα - Πάπυροι

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-043α
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Stanley Casson, Macedonia, Thrace and Illyria. Their relation to Greece from the earliest times down to the time of Philip and Amyntas (Oxford, 1926)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες σχετικά με Άβδηρα και Αβδηρίτες από Παιάνα του Πινδάρου, που σώζεται στους παπύρους της Οξυρρύγχου. Το κείμενο έχει αντιγραφεί από: S. Casson, Macedonia, Thrace, Illyria, (Oxford 1926), 282-283.