0048: Άβδηρα - Πηγές (Πολύαινος)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-048
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Πολύαινος, Στρατηγήματα
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αποσπάσμα από το έργο του Πολύαινου, Στρατηγήματα, στο οποίο αναφέρονται οι Αβδηρίτες.