0044: Άβδηρα - Παροιμίες

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-044
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αρχαίες παροιμίες για τα Άβδηρα: Henryk Sienkiewicz , Quo Vandis, (1900) σελ. 544. Λεξικό Βαρίνου Φαβωρίνου.