0027γ: Άβδηρα - Επιγραφές (Προξενικό Ψήφισμα)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-027γ
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Άβδηρα, Επιγραφαί, Ψήφισμα Προξενικόν από: Revue des Etudes Greques, Bulletin Epigraphique 1914, σελ. 455.