0042α: Άβδηρα - Πρόσωπα (Ανακρέων)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-042α
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες σχετικά με τον λυρικό ποιητή Ανακρέοντα από την Τέω της Μικράς Ασίας ο οποίος έζησε και στα Άβδηρα από: Μεγ. Ελ. Ιστ. Φιλ. σελ. 306-307.