0041α: Άβδηρα - Μυθολογία (Διομήδης)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-041α
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Victor Chapot, Fossés et tranchées dans les guerres de l'antiquité, Revue des Études Grecques, Année 1915, 103-128
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αναφορά στον μύθο του Διομήδη. Το κείμενο έχει αντιγραφεί από: Victor Chapot, Fossés et tranchées dans les guerres de l'antiquité, Revue des Études Grecques, Année 1915, σελ. 113