0017: Άβδηρα - Πηγές (Διόδωρος Σικελιώτης)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-017
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 6 σελίδες
 9. Δημοσθένης, Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αναφορές στα Άβδηρα και Τριβάλλους στο έργο του Διόδωρου Σικελιώτη, Ιστορική Βιβλιοθήκη.