0023γ: Ψήφισμα των Αβδηριτών

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-023γ
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453) | Γαλλικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 7 σελίδες
 9. E. Pottier, A. Hauvette-Besnault, Décret des Abdéritains trouvé à Téos. Bulletin de Correspondance Hellénique 4 (1880) 47-59.
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Άρθρο για το ψήφισμα των Αβδηριτών: E. Pottier, A. Hauvette-Besnault, Décret des Abdéritains trouvé à Téos. Bulletin de Correspondance Hellénique 4 (1880) 47-59.