0028β: Άβδηρα - Ιστορία

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-028β
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Choiseul-Gouffier,Voyage pittoresque de la Grèce (1752-1817)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Ιστορικά στοιχεία για τα Άβδηρα από: Choiseul-Gouffier,Voyage pittoresque de la Grèce 1809, τομ.2, σελ.113-114.