0027β: Άβδηρα - Επιγραφές (Φόρος Θρακικός)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-027β
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. A. R. Rangabe Antiquites Helleniques Ou Repertoire D'Inscriptions Et D'Autres Antiquites (1842)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Φόρος Θρακικός, Επιγραφαί από: A. R. Rangabe Antiquites Helleniques Ou Repertoire D'Inscriptions Et D'Autres Antiquites (1842),τομ. Α΄, σελ. 289.