0028α: Άβδηρα - Ιστορία

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-028α
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Μ. Raoul- Rochette, Histoire critique de l'établissement des colonies grecques, τ. 1-4, 1815.
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Ιστορικά στοιχεία για τα Άβδηρα από: Μ. Raoul- Rochette, Histoire critique de l'établissement des colonies grecques, Τόμος 3, 1815, σελ. 400-404