0027α: Άβδηρα - Επιγραφές

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-027α
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Sylloge Ιnscriptionum Graecarum
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Επιγραφές για Άβδηρα και Αβδηρίτες από: H. Colliitz, Sammlung der Griechischen Dialekt Inschriften, Göttingen, 1884-1911.