0010δ: Άβδηρα - Νομίσματα

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-010δ
 3. Θρακικά
 4. Γερμανικά | Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. H.v.Fritze, Die autonomen Münzen von Abdera: eine chronologische. Studie, Nomisma 3, 1909, 1-30
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με τα νομίσματα των Αβδήρων: H.von Fritze, «Die autonomen Münzen von Abdera», Nomisma 3, 1909, 28-9, κ.α.