0010β: Άβδηρα - Νομίσματα

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-010β
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Head, Barclay V.: Historia numorum: a manual of Greek numismatics, Oxford 1887.
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες σχετικά με τη νομισματοκοπία των Αβδήρων από: Barclay V. Head,Historia numorum, a manual of Greek numismatics, 1887, σελ. 218-221