0010γ: Άβδηρα - Νομίσματα

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-010γ
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Barclay V. Head, Ιστορία των νομισμάτων : Ήτοι εγχειρίδιον ελληνικής νομισματικής, (μτφρ. Ι. Ν. Σβορώνου), 1898.
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Πληροφορίες σχετικά με τη νομισματοκοπία των Αβδήρων από: Β. Head, Ιστορία των Νομισμάτων (μετάφραση από Ι. Σβορώνου) (1898).