0032α: Άβδηρα - Βουλούστρα

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-032α
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Reinach, Antiquités de Maronée et d'Abdère, BCH, 5, 1881, 87-95
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Άρθρο σχετικά με τις αρχαιότητες στα Άβδηρα. Το κείμενο έχει αντιγραφεί από: Reinach, Antiquités de Maronée et d'Abdère,. BCH, 5, 1881, p. 94.