0037: Αρχαϊκή Στήλη

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-037
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 7 σελίδες
 9. E. Pottier, Fragment de stèle archaïque provenant d'Abdère, Bulletin de Correspondance Hellénique 4 (1) (1880) 256-25
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Άρθρο σχετικα΄ με τμήμα αρχαϊκής στήλης από τα Άβδηρα. Το κείμενο έχει αντιγραφεί από: E. Pottier, Fragment de stèle archaïque provenant d'Abdère, Bulletin de Correspondance Hellénique 4 (1) (1880) 256-259.