0035: Αβδήρων Κλίσις

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-035
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 6 σελίδες
 9. D. Raoul Rochette, Histoire critique de l’établissement des colonies grecques (1815)
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Κείμενο αντιγραμμένο από D. Raoul Rochette, Histoire critique de l’établissement des colonies grecques (1815), σελ. 400.