0034: Άβδηρα - Πηγές (Σκύλακας)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-034
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 2 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αναφορές στα Άβδηρα και τον ποταμό Νέστο από τον Σκύλακα (Περιήγησις, Περιήγησις).