0038: Άβδηρα - Ιπποκράτους Γένος και Βίος

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-038
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Δακτυλογραφημένη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα από την βιογραφία του Ιπποκράτη (Ιπποκράτους Γένος και Βίος κατά Σωρανόν).