0040α: Άβδηρα - Πηγές (Ιπποκράτης, Περί Επιδημιών)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-040α
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. Δακτυλογραφημένη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 117 σελίδες
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αποσπάσματα από το έργο περί Επιδημιών του Ιπποκράτη. Καταγράφονται οι περιπτώσεις Αβδηριτών ασθενών.