0039: Άβδηρα - Πηγές ("Ιπποκράτους Επιστολαί")

0039: Άβδηρα - Πηγές ("Ιπποκράτους Επιστολαί") (Αγγλική)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-038
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 6. 16 σελίδες
 7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Απόσπασμα από τις αμφίβολης γνησιότητας "Ιπποκράτους Επιστολές". Περιγράφεται η πρόσκληση του Ιπποκράτη από τους Αβδηρίτες για την υποτιθέμενη θεραπεία του φιλοσόφου Δημόκριτου.