0031α: Άβδηρα - Θρησκεία (Απόλλων Δεραινος)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-031α
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Δωρεά
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο