0030: Αβδηρίτες, Νομοφύλακες εν Αβδήροις, Άβδηρα

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-030
 3. Θρακικά
 4. Γαλλικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 3 σελίδα
 9. C. Daremberg & E. Saglio (επιμ.), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, τόμ. I-IV
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο