0029: Άβδηρα, Αβδήρων στήλη, Αβδηρίτης, Αβδηρίτιδαι, Αβδηρικόν πάθος

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-029
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 4 σελίδες
 9. Sylloge Ιnscriptionum Graecarum
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Λήμματα από το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ελευθερουδάκη.