0026: Σταθμά Αβδήρων

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-001-02-026
 3. Θρακικά
 4. Γερμανικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 4 σελίδες
 9. Sylloge Ιnscriptionum Graecarum
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο